Politica de confidențialitate

Prezentul act reglementează condițiile și regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către site-ul www.deligo.ro (denumit în continuare Site sau Deligo).

Operatorii și proprietarii Site-ului sunt următoarele societăți (denumiți în mod colectiv în cuprinsul prezentului drept Operator sau societăți):

1. GOSSER RESTAURANT SRL, RO31882321, J19/175/2013, Bulevardul Frației, Nr. 14, Miercurea Ciuc
2. KEDVES MEATING SRL, 26335263, J19/571/2009, Str. Tudor Vladimirescu 2 C, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
3. NIRVANA CONSULTING SRL, RO15942197, J19/1075/2003, str. Petőfi Sándor nr. 25, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, ROMANIA
4. RENEGADE HOUSE SRL, 30090056, J19/171/2012, str. Petőfi Sándor nr.3, Loc. Miercurea Ciuc , Harghita, Romania
5. CHICKEN`S FOOD SRL, 26568242, J19/61/2010, str. Márton Áron nr 24, Loc. Miercurea Ciuc , Harghita, Romania
6. Bunicuta mea dulce SRL, 38192507, J19/669/2017, Aleea Avantului, nr. 7, scara B, ap. 9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
7. IMPERIAL NISTIMKA SRL, 34773809, J19/207/2015 , str. Szász Endre nr 7, Loc. Miercurea Ciuc , Harghita, Romania
8. FENYO SRL, 13638885, J19/6/15.01.2001, str. Nicolae Balcescu, nr. 11, Loc. Miercurea Ciuc , Harghita, Romania

Operatorul respectă și acordă o importanță deosebită protecției datelor Dvs. personale, pentru că respectăm principiul vieții private și al transparenței prelucrării datelor cu caracter personal. De aceea societățile de mai sus depune toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecţiei. Operatorul urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Din acest motiv depunem toate eforturile ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm intelegibil și clar modul în care operatorii vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal. De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate. Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?
Societățile, în calitate de operatori de date cu caracter personal pot fi identificate conform datelor mai sus arătate. Fiecare dintre societățile de mai sus constituie în mod individual operator de date cu caracter personal, obligațiile și garanțiile aferente prezentelor politici referându-se la fiecare dintre acestea. În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail info@deligo.ro, unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Ce înseamnă date cu caracter personal?
Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date : "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. ”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern ”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?
1. Date solicitate la înregistrarea pe site-ul Deligo și crearea contului de Utilizator
În cazul în care doriți să utilizați serviciul de a comanda diferite mâncăruri, băuturi on-line oferit prin intermediul Site-ului, va trebui să vă înregistrați prin deschiderea unui cont de Utilizator, în Site. Vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail. Temeiul legal: Consimțământul Dvs. exprimat în mod neechivoc și expres. Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: info@deligo.ro sau pe fereastra specială afișată în acest scop în Site.

2. Date solicitate la utilizarea Site-ului
2.1. Datele de localizare: la utilizarea Site-ului o să vă solicităm datele de identificare prin care puteți intra de fiecare dată în contul Dvs, iar datele de localizare vă sunt solicitate pentru a vă putea oferi servicii la un grad mare confortabilitate, și servicii care corespund nevoilor Dvs. Vă oferim opțiunea de a seta datele de localizare ori prin utilizarea opțiunii de a permite prelucrarea datelor de localizare direct de pe telefonul mobil, ori prin setarea datelor de localizare manual de fiecare dată când vă modificați locația și doriți să utilizați dintr-o locație diferită serviciile Site-ului. În cazul activării automate a acestei funcții, opțiunea va fi ținut în minte de Site, dezactivarea funcțiunii trebuind realizată manual, în opțiunile dispozitivului utilizat.
Temeiul legal al prelucrării datelor Dvs. de localizare este consimțământul Dvs. exprimat în mod expres și neechivoc. Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail:info@deligo.ro sau pe fereastra specială afișată în acest scop în Site. Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă livrarea unor servicii ale Site-ului și / sau utilizarea Site-ului la un nivel înalt de control, s-ar putea să fie posibilă doar pe baza acestor date.

2.2 Datele de livrare: adresa Dvs. de livrare vă este solicitată pentru a vă putea fi livrată comanda. Vă rugăm să furnizați date exacte, veridice și valide, Administratorul Site-ului neavând nicio responsabilitate, și neputând fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură pentru cazul în care comanda Dvs. nu va putea fi livrată de către restaurant datorită faptului că ne-ați furnizat o adresă de livrare greșită.
Temeiul legal: îl constituie obligația de a executa contractul, adică de a îndeplini comanda de livrare.

2.3. Tipul, felul, denumirile și cantitățile mâncărurilor și băuturilor comandate: aceste date vă sunt solicitate pentru ca restaurantele alese de către Dvs. prin intermediul Site-ului să poate livra comanda Dvs.
Temeiul legal: îl constituie obligația de a executa contractul, adică de a îndeplini comanda de livrare.

Atenționare !!!!!!! Limită de vârstă Vă atragem atenția ca pentru a putea utiliza Site-ul și pentru a putea beneficia de Serviciul de a putea comanda mâncare și băuturi de la Restaurantele listate în Site-ul noastră, Utilizatorul la data creării contului de utilizator va trebui să aibă 18 ani împliniți. Vizitatorii Site-ului care nu au 18 împliniți și nu au acordul deplin al părinților și / sau al unui adult sub supravegherea legală se află trebuie să înceteze imediat accesul Site-ului și să părăsească pagina acesteia fără nicio întârziere. Administratorul Site-ului are dreptul de a închide imediat și de interzice fără nicio altă notificare accesul Site-ului persoanelor care furnizează date de identificare greșite la crearea contului. În cazul în care utilizatorul va furniza date greșite, fictive sau incorecte la crearea contului de utilizator, Administratorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a șterge de îndată contul respectiv.

3. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal
Societățile operatori vă rețin datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, adică până când utilizați contul Dvs. de utilizator deschis în Site, și până nu solicitați închiderea acestui cont. În cazul datelor cu caracter personal pe care le dezvăluim restaurantelor de la care ați comandat în vederea îndeplinirii comenzii Dvs., precum adresa de livrare, numele și prenumele, tipul, felul, denumirile, cantitățile mâncărurilor și băuturilor pe care le-ați comandat, pe aceste date restaurantele le rețin conform obligațiilor lor legale și / sau contractuale precum politica lor de confidențialitate proprie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricând acest drept trimiţând un e-mail la următoarea adresă info@deligo.ro

4. Partajarea datelor cu caracter personal
Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, persoane împuternicite de operator, în măsura în care este necesar:
- angajații societăților
- furnizorii serviciilor:
- restaurantele listate în Site de la care comandați, utilizând Site-ul, pe datele cărora puteți să le verificați înainte de lansarea comenzii
- Google Ads aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://ads.google.com/ Google Ads este certificat Privacy Shield
- Google Analytics – servicii de marketing, aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Google Analytics este certificat ”Privacy Shield”
- Facebook retargeting - Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”), aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://www.facebook.com/business/gdpr, Facebook este certificat ”Privacy Shield”
- dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal altor entități, inclusiv dar fără a se limita la autorități, organe de urmărire și cercetare penală, instanțe de judecată, pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății

5. Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.
Societățile operatoare ale site-ului depun toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, acestea au luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate,

6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Zonei Economice Europene, având în vedere ca pagina noastră de internet utilizează servicii Google, Facebook, etc.și alte servicii care pot stoca, transfera datele de ex. în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie Pagina noastră de internet nu are niciun acces cu privire la stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste furnizori de servicii, însă depune toate eforturile pentru a obţine garanţiile necesare protecţiei datelor cu caracter personal conform prevederilor legale. La momentul adoptării prezentei operatorii nu transferă date cu caracter personal în afara Zonei Economice Europene.

8. Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal
Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat (art. 12-13): - aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): - aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

Portabilitatea datelor (art. 20): -Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societățile de mai sus

Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care
- Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
- Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR - Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.
Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: info@deligo.ro.
Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, trimițând un mesaj la adresa de e-mail info@deligo.ro
Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către societățile de mai sus la adresa info@deligo.ro și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul oricăreia dintre societățile de mai sus, identificate în preambulul Politicii de confidențialitate, sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că este necesar și / sau considerați că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislație în vigoare.

Dreptul de a depune o plângere
În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să ne adresați o plângere la sediul societății menționat în prezenta Politică deconfidențialitate , sau puteți să depuneți plângerea la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România număr telefon +40.318.059.211 +40.318.059.212, fax +40.318.059.602 e mail: anspdcp@dataprotection.ro
All rights reserved Deligo - 2021 - Terms and conditions - Privacy policy